rövid idézetek

Uram! Adj bátorságot, hogy megtegyem, amit szükséges.
Adj türelmet, hogy elfogadjam azt, amin változtatni nem tudok.
És adj bölcsességet, hogy mindig felismerjem a kettő közt a különbséget.

(Nágárdzsuna)
Hódolok a tökéletes Buddhának,
A tanítók legkiválóbbjának,
Ki a függő keletkezést, az áldottat,
A sokféleség nyugvását tanította:
Nincs szűnés, nincs keletkezés,
Nincs megsemmisülés, nincs öröklét,
Nincs egy, nincs más,
Nincs jövés, nincs menés.

(Wilhelm Nakatenus SJ, Aachen, 1682)
Meghallgatott imádság
Erőt kértem az Úrtól, s ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. Bölcsességért imádkoztam, és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani. Előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat adott és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam. Kértem bátorságot, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. Áhítottam, hogy szeretni tudjak, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, akiken segítsek. Kegyes jóindulata helyett alkalmat kaptam a jóra, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Imádságom meghallgatásra talált.

(?)
“Ha saját házad táján tiszta a kert, s a fákon zamatos, érett gyümölcsök lógnak, a szomszédok, s a vándorok betérnek hozzád egy teára, akkor kezdj el gondolkodni azon, hogy valamit nagyon rosszul csináltál...”

(Kurt Vonnegut: Börleszk)
“Eliza meg én hittük, amit még ma is hiszek: hogy az élet fájdalommentes lehet, feltéve ha kellő békességben lehet egyszerűen a végtelenségig ismételni vagy egy tucatnyi rítust.”
(...)
“Emlékszem, Darwin fejlődéselméletét azon az alapon bíráltuk, hogy az élőlények iszonyúan sebezhetővé válnak, miközben igyekszenek jobbítani magukat, miközben például szárnyat vagy páncélt növesztenek. Mire tökéletesíthetnék csudálatos új képességeiket, a gyakorlatiasabb állatok felfalják őket.”

(Tenzin Gyatso, a XIV. Dalai láma)
“Minél őszintébbek és nyitottabbak vagyunk, annál kevésbé fogunk félni, mert nincs takargatnivalónk mások előtt, ezért azt gondolom, minél őszintébb valaki, annál magabiztosabbá válik.”

(bambuszfestéshez adott tanács, Kína)
“Menj a bambuszok közé, figyeld tíz évig, válj magad is bambusszá, aztán menj haza, felejts el mindent, alakot, formát, akadékoskodó részleteket, és ezután, de csakis ezután kezdj neki a bambusz megfestésének.”

(Hagakure)
“Naosige nagyúr falára felírt életelvek egyike ez:
»A nagy jelentőségű dolgokat könnyedén kell venni.«

Ittei mester hozzátette:
»A jelentékteleneket pedig... komolyan kell venni.« ”

(Frank Herbert: Dűne)
a Bene Gesserit félelem elleni mantrája
“Nincs mitől félnem. A félelem az elme gyilkosa. A félelem a kis halál, mely teljes megsemmisüléshez vezet. Szembenézek félelmemmel. Hagyom, hogy áthaladjon rajtam, fölöttem. És amikor mögöttem van, utánafordítom belső tekintetemet, követem az útját. Amikor a félelem elment, nem marad semmi. Csak én magam.”

(Frank Herbert: Dűne)
“Vésd az eszedbe, fiam: Minden világnak négy pillére van. A bölcsek tudása, a hatalmasok igazságossága, a bátrak vitézsége és az igazak imádsága. De mindez mit sem ér olyan uralkodó nélkül, aki érti az uralkodás művészetét.
(...)
– Milyen további bölcsességek fakadtak még abból a vénséges kútfőből?
– Megkérdezte, szerintem mit jelent uralkodni – mondta. – Azt feleltem, hogy az ember parancsol másoknak. Ő meg azt mondta, nemcsak tanulnom kell, hanem felejtenem is van mit.
A vén banya a fején találta a szöget, gondolta Hawat. Csak a fejével intett Paulnak, hogy folytassa.
– Azt mondta, az uralkodónak meg kell tanulnia kényszerítés helyett meggyőzni. Neki kell a legtöbbet adnia, hogy a legtöbbet kapja, hogy a legjobbak álljanak melléje. Aztán azt mondta, hogy a jó uralkodónak meg kell tanulnia a világa nyelvét, és az minden világon más. Én azt hittem, arra gondol, hogy az Arrakison nem beszélnek galachul, de azt mondta, egészen másról van szó. Ő a föld, a kövek, a növények nyelvére gondolt, arra a nyelvre, amelyet nem egyszerűen a fülével hall az ember. Mire én azt mondtam, ezt hívja dr. Yueh az élet titkának.
Hawat kuncogott.
– Ehhez meg mit szólt?
– Úgy láttam, nagyon dühös lett. Azt mondta, az élet titka nem probléma, amit meg kell oldani, hanem realitás, amit át kell élni. Akkor az első mentát-törvényt idéztem neki: »A folyamatot nem lehet úgy megérteni, hogy megállítjuk. A megértésnek együtt kell haladnia a folyamattal, részévé kell válnia.« ”

(Frank Herbert: Dűne)
– Úgy viselkedel, hogy megint kislánynak érzem magamat, mintha föl kellene mondanom az első leckét! – Zokogás rázta meg a testét, de száraz maradt a szeme. Halkan nyögte ki: – Olyan magányos vagyok!
– Ezt kellene megtenni az egyik próbának – mondta az öregasszony. – Az igazi emberek szinte mindig magányosak.

(Friedrich Nietzsche)
“A meggyőződés nagyobb ellensége az igazságnak, mint a hazugság.”

“Sose fojts vissza, ne hallgass el magad előtt semmit, ami a saját gondolatod ellenében gondolható!”

(Pablo Picasso)
“A számítógépek haszontalanok. Csak válaszokra képesek.”

(Gémes János ‘Dixi’)
“A valóság a tetten érhető igazság.”

(Garak - DS9)
“A valóság csak mentség a képzelet hiányára.”

(Yoda)
“Tedd vagy ne tedd. De ne próbáld.”

“Azt hallani, hogy »legyünk csak barátok...« olyan, mint ha anyukád azt mondaná: »meghalt a kutyád, de megtarthatod«.”

(perzsa közmondás)
“Panaszkodtam, hogy nincs cipőm, amíg nem találkoztam olyannal, akinek nincs lába.”

(C. G. Jung - állítólag)
“Mielőtt depresszióval vagy önbizalomhiánnyal diagnosztizálnád magad, előtte győződj meg arról, hogy nem csak seggfejekkel vagy-e körülvéve.”

"A szokás kezdetben csak pókháló, később már kötél."

(Émile Ajar: Előttem az élet)
“Ők azt mondták: Őrületbe estél Őmiatta, akit szeretsz. Én azt mondtam: Az élet ízét csak a bolondok ismerik.”

(Albert Einstein)
“Mindenki egy zseni. De, ha egy halat az alapján ítélsz meg, hogy milyenek a képességei a fáramászáshoz, abban a hitben élheti le az egész életét, hogy hülye.”

“Ha szeretnéd, hogy okos legyen a gyereked, mondj nekik (tündér)mesét. Ha azt szeretnéd, hogy még okosabb legyen, mesélj neki még többet.”

“Az intuitív elme szent adomány, a racionális elme pedig hűséges szolgáló. És mi olyan társadalmat hoztunk létre, ami a szolgát díjazza és megfeledkezik az adományról.”

(Anton Csehov)
“Egy egész élet nem elég ahhoz, hogy kiizzadjuk magunkból azt a rabszolgát, akivé az iskola tett bennünket.”

“a regény végkicsengése az, hogy a bűn, a romlás csupán egy lépcsőfok az emberi személyiség kiteljesedésének, tökéletesedésének folyamatában...”
(egy írás A skarlát betű c. könyvről)

(Müller Péter)
“A szív hangjára hallgatni nem veszélytelen. Szembe megy a közfelfogással.”

(anyai nagyapám)
“Több nap, mint kolbász.”

(Szaraha)
“Mire jó hát a lélegzetvisszafojtott meditáció? Mit néztek mereven az orrotok végén? Ostobák! Inkább örüljetek a szahadzsa öntermészetnek és ne részegedjetek le a lét italától!”

(Lin-csi)
“Mainapság a tanulók azért nem lelik föl a valóságot, mert neveken és szavakon kívül nem ismernek egyebet... Végigböngésznek különböző iratokat, spekulálnak, kalkulálnak, majd fölcsipegetnek néhány frázist, hogy azután a maguk céljára forgassák.”

(John Lennon)
“Amikor 5 éves voltam, anya azt mondta a boldogság a kulcs egy szép élethez. 6 évesen, amikor iskolába mentem és megkérdezték, mi akarok lenni, ha nagy leszek, azt írtam: ‘boldog’. Azt mondták, hogy rosszul értelmeztem a kérdést. Azt mondtam, rosszul értelmezték az életet.”

“Mi a legviccesebb az emberben? (...) Mindig fordítva gondolkodnak: gyorsan fel akarnak nőni, hogy aztán az elveszett gyermekkor után sóhajtozzanak. Feláldozzák az egészségüket, hogy pénzt keressenek, aztán meg odaadják minden pénzüket, hogy egészségesek legyenek. Annyira sóvárognak a jövő után, hogy nem törődnek a jelennel, így aztán sem a jelent, sem a jövőt nem élik meg. Úgy élnek, mintha soha nem halnának meg, és úgy halnak meg, mintha soha nem éltek volna.”
(egyesek szerint Paolo Coelho írt, mások szerint Őszentsége a XIV. Dalai láma – én nemtom)

(Arthur Schoppenhauer)
“Az ember tehet, amit akar, de nem akarhat úgy, ahogy neki tetszik.”

“Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi.”

“Egyéniségünk háromnegyedéről lemondunk, hogy hasonlíthassunk másokhoz.”

“Egy probléma három fázison megy keresztül, mire elismerik valósként. Először nevetségesen hat, azután harcolnak ellene, végül magától értetődőnek tartják.”

“Szilárdabb jellem kell ahhoz, hogy visszavonjunk egy téves nézetet, mint ahhoz, hogy megvédjük.”

(Márai Sándor)
“Ez a legnyomorultabb érzés. Mikor hiányzik valaki. Körülnézel, nem érted. Kinyújtod kezed, egy pohár vizet keresel tétova mozdulattal, egy könyvet. Minden a helyén van életedben, a tárgyak, a személyek, a megszokott időbeosztás, a világhoz való viszonyod nem változott. Csak éppen hiányzik valami. (...) S ha nagyon pontos és figyelmes leszel, ha idejében kelsz és későn fekszel, ha sokat vagy emberek között, ha elutazol ide vagy oda, ha belépsz bizonyos helyiségekbe, végül találkozol azzal, aki vár. Természetesen tudod, hogy ez a reménykedés egészen gyermekes. Már csak a világ végtelen esélyeiben bízol. Hol keressed? S aztán, ha megtaláltad, mit mondjál neki?... És mégis várod.”

“Nagy bátorság kell ahhoz, hogy egy ember fenntartás nélkül engedje szeretni magát. Bátorság, csaknem hősiesség. A legtöbb ember nem tud szeretetet adni és kapni, mert gyáva és hiú, fél a bukástól. Szégyelli, hogy odaadja, s még sokkal inkább szégyelli, hogy kiadja magát a másiknak, elárulja titkát. Azt a szomorú, emberi titkot, hogy szüksége van gyengédségre, nem tud meglenni nélküle.”

“Öröm, persze ez nem egészen pontos szó... Egy napon csendes lesz az ember. Már nem vágyik az örömre, de nem is érzi különösebben kisemmizettnek, megcsaltnak magát. Egy napon az ember tisztán látja, hogy mindent megkapott, büntetést és jutalmat, s mindenből annyit kapott, amennyi érdeme szerint jár neki. Amihez gyáva volt, vagy csak nem volt eléggé hősies, azt nem kapta meg... Ennyi az egész. Nem öröm ez, csak belenyugvás, megértés és nyugalom. Ez is eljön. Csak nagyon sokat kell fizetni érette.”

(Eric Knight)
“Ez... ez a kor a zűrzavar kora. Nem tudjuk, miben hihetünk. És mindnyájan kutatunk valami után... Valami után, ami valahogy összefügg az emberi méltósággal. Talán nem is az orvosságot keressük, ami meggyógyítaná a világot, csak valamit... azt a valamit, ami biztosítaná az embert, hogy joga van a gyógyulást kutatni. Valami után kutatunk, ami a jósághoz és a könyörületességhez tartozik, hogy szerethessük szegény, szerencsétlen emberiséget. És nem azért, amilyenné egyszer majd lennie kell, hanem egyszerűen azért, amilyen. És mi mind, az egész világ, mind, akik ezt akarjuk, úgy össze vagyunk zavarodva. A zűrzavar kora... (...) És ma már kezdem azt hinni, hogy az utolsó száz esztendőben túlságosan is az eszünkre bíztuk magunkat, és túl kevéssé a szívünkre. Annyit használtuk a logika méterrúdját, hogy közben elfelejtettük, hogy a szeretet anyaga megmérhetetlen.”

(Szárnyas fejvadász)
“Olyan dolgokat láttam, amiket ti emberek el sem hinnétek. Lángoló csatahajókat az Orion peremén, tengert csillogni az éjben a Tanhauser-kapunál. Mindezek a pillanatok elvesznek az időben, mint könnycseppek az esőben. Az idő lejárt.”

Woody Allen

"Részt vettem egy gyorsolvasó-tanfolyamon. A Háború és békét nem egészen 20 perc alatt olvastam el. Az oroszokról szól."

"Tegnap megmentettem egy lányt a nemi erőszaktól. Uralkodtam magamon."

"És együtt alszik majd a bárány és a farkas, de a bárány nem alszik majd jól."

"Megkérdezték tőlem, hogy szeretnék-e tovább élni az emberek emlékezetében, de én tulajdonképpen a saját nappalimban szeretnék tovább élni."

"A feleségem alapjában véve gyerekes. A múltkor is bejött a fürdőszobába és elsüllyesztette a papírhajócskáimat."

"Könnyű boldognak lenni, ha semmi más gondod nincs az életben, minthogy mennyi nyálat eressz ki a szádon."

"Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal."

"Utáltam és bántam minden napot, amelyet az iskolában kellett töltenem. Azt akartam, hogy tanítsanak meg írni-olvasni, és aztán hagyjanak békén."

"A főiskolán a metafizika órán puskáztam: belenéztem a mellettem ülő fiú lelkébe."

"Ha nem hibázol folyton, az annak a jele, hogy nem hozol létre semmi újat."

"Mosolyogni annyi, mint magunkról elfeledkezni mások kedvéért."

"Ha meg akarod nevettetni Istent, mesélj neki a terveidről."

"Szeretni annyi mint szenvedni. Ha nem akarunk szenvedni, nem szabad szeretni. De akkor attól szenvedünk, hogy nem szeretünk. Tehát: szeretni annyi mint szenvedni, nem szeretni annyi mint szenvedni, szenvedni annyi mint szenvedni. Boldognak lenni annyi mint szeretni, tehát boldognak lenni annyi mint szenvedni, de a szenvedés boldogtalanná tesz, vagyis a boldogtalansághoz szeretni kell, vagy szeretni kell szenvedni, vagy szenvedni a túl sok boldogságtól."

"Elmentem egy masszázsszalonba. Sajnos önkiszolgáló volt."

"Nem vagyok nagy ivó. Szilveszterkor két martini után megpróbáltam elrabolni és Kubába téríteni egy liftet."

"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta."

"Kétféle ember létezik: a jó és a rossz. A jó ember jobban alszik, viszont úgy néz ki, a rosszak jobban élvezik az ébrenlétet."

"Neked ateista vagyok; Istennek viszont a Kitartó Ellenzék."

Bertrand Russell

"Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel."

"Az emberek tudatlannak születnek, nem ostobának; ostobává az oktatás teszi őket."

"A legtöbben inkább meghalnának, mint gondolkodnának. Sokan meg is halnak."

"A többség elszántan kapaszkodik a meglévőbe; a haladás kerekét mindig egy kisebbség lendíti tovább."

"Mindannyian akár öt perccel ezelőtt is keletkezhettünk, használatra kész emlékekkel, lyukas zoknikkal és alapos nyírásra szoruló hajjal."

"Soha ne kövesd el ugyanazt a butaságot kétszer, hiszen elég nagy a választék!"

"Miért ismételjük meg elődeink hibáit, amikor annyi új hibát kell még ejtenünk?"

"Akik sosem ismerték a kölcsönös boldog szerelem mély bensőségét és szoros együvé tartozását, azok a legjobbat mulasztották el, amit az élet adhat – érzik is ezt, ha nem tudatosan, hát öntudatlanul, s az ebből származó csalódottság irigységre, elnyomásra és kegyetlenségre teszi őket hajlamossá."

"A szerelem csak addig virágozhatik, amíg szabad és spontán; könnyen megölheti a kötelesség gondolata. Az a tudat, hogy kötelességünk valakit szeretni, legbiztosabb módja annak, hogy meggyűlöljük."

"A boldogság elengedhetetlen része, hogy nélkülözzünk bizonyos dolgokat, melyeket akarunk."

"A legtöbbet azok kockáztatják ezen a világon, akik soha a legkisebb kockázatot sem vállalják."

"A hazafiak mindig arról beszélnek, hogy meghalnának a hazájukért, és sosem arról, hogy ölnének is érte."

"A tudomány emberének nemcsak az a feladata, hogy megbirkózzék a tudományokkal, amelyeknek az ember a tárgya, hanem - és ez már sokkal nehezebb dolog - rá is kell vennie a világot, hogy szívlelje meg azt, amit ő felfedezett. Ha ezt a vállalkozást nem koronázza siker, az ember önmagát fogja elpusztítani a félúton megrekedt okosságával."

"Az óvatosság minden formája közül talán a szerelemben tanúsított óvatosság a legvégzetesebb az igazi boldogságra nézve."

"Hogy az ember olyan okok eredménye, amelyek a legkevésbé sem törődnek a céllal, amelyhez viszik őt; hogy eredete, növekedése, reményei és félelmei, szeretete és hite semmi más, mint atomok véletlen együttesének folyománya; hogy sem a szenvedély, sem a hősiesség, sem a gondolat és érzés intenzitása nem mentheti át az egyéni életet a síron túlra; hogy a korok minden munkája, minden odaadás, minden ihlet, az emberi géniusz minden, Napnál csillogóbb ragyogása arra van ítélve, hogy kialudjék a Naprendszer roppant halálában, és az Ember alkotásának temploma sírját lelje egy romokban heverő Univerzum törmelékei között - mindezek a dolgok, ha nem is teljesen vitán felüliek, de annyira közel állnak az igazsághoz, hogy semmilyen filozófia sem remélhet elfogadást, ha elveti őket."

George Bernard Shaw
"Sohasem állok ellen a kísértésnek, mert rájöttem, hogy azok a dolgok, amelyek nem jók nekem, nem kísértenek."

"A magány gyönyörű, de nem olyankor, ha egyedül van az ember."

"Kitüntetést visszautasítani nem lehet. Élj úgy, hogy ne kapd meg."

"Olyan nehéz tudni, mi a teendő, amikor komolyan azt kívánod tenni, ami helyes."

"Aki haragszik, az más vétkéért önmagát bünteti."

"A gyűlölet a gyávaság bosszúja a megfélemlítésért."

"Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit."

"Nem tudom, élnek-e emberek a Holdon, de ha élnek, akkor a Földet használják elmegyógyintézetnek."

"Ne dühöngj, hogy megöregedtél, van, akinek ez sem sikerül."

"A szerelem egy személy és az összes többi közötti különbség durva felnagyítása."

"A hazug ember büntetése nem az, hogy nem hisznek neki, hanem az, hogy ő sem tud hinni senkinek."

"Csak úgy kerülheted el azt, hogy nyomorúságosnak érezd magad, ha nincs elég időd azon töprengeni, boldog vagy-e vagy sem."

"A közöny az embertelenség esszenciája."

"Nincs őszintébb szeretet, mint az étel szeretete."

"Őszintének lenni veszélyes. Ha csak nem vagyok hülye is hozzá."

"Te meglátsz valamit, és azt kérdezed: "miért?", de én megálmodok sosem volt dolgokat, és azt mondom: "miért ne?".

"A házasság nevű szövetség tagjai: egy férfi , aki nem tud csukott ablaknál aludni, és egy nő, aki kizárólag csukott ablaknál tud."

"A demokrácia olyan eszköz, mely biztosítja, hogy ne kormányozzanak és ne tájékoztassanak bennünket jobban, mint ahogy megérdemeljük."

"A tudáshoz való jog olyan, mint az élethez való jog."

"A szabadság felelősséget jelent, a legtöbb ember ezért retteg tőle."

"Az ésszerű ember igazodik a környezetéhez. Az ésszerűtlen ember magához igazítja a környezetét. Az ésszerűtlen emberek viszik előre a világot."

"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani."

Gabriel Garcia Marquez
13 jótanácsa az élethez
Nem azért szeretlek, aki te vagy, hanem azért, aki én vagyok melletted.

Senki sem érdemli meg könnyeidet, aki pedig megérdemli az nem fog sírásra késztetni.

Csak, mert valaki nem úgy szeret téged, ahogy te szeretnéd, az még nem jelenti, hogy nem szeret téged szíve minden szeretetével.

Az igaz barát a kezedet fogja és a szívedet simítja.

Akkor a legelviselhetetlenebb valaki hiánya mikor melletted ül és tudod, hogy sosem lehet a tiéd.

Sose felejts el mosolyogni. Még akkor sem, amikor szomorú vagy. Lehet, hogy valaki beleszeret a mosolyodba.

Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelentheted magát a világot.

Ne vesztegesd idődet arra, aki nem tart téged érdemesnek arra, hogy veled töltse.

A sors talán azt akarja, hogy sok nem megfelelő emberrel találkozz, mielőtt megismered az igazit, hogy mikor ez megtörténik igazán hálás legyél érte.

Ne sírj, mert vége lett! Mosolyogj, mert megtörtént.

Mindig lesznek emberek, akik meg fognak bántani, tehát nem szabad feladnod a hitet. Csak légy óvatos!

Légy jobb ember, és tudd, hogy ki vagy, mielőtt valaki újjal találkozol, akitől azt reméled, hogy ismer téged.

Ne küzdj túl erősen. A legjobb dolgok váratlanul történnek.

Oscar Wilde
"Ha másokról beszélnek az emberek, többnyire unalmasok, de ha magukról beszélnek, majdnem mindig érdekesek."

"Ha még oly szórakoztató is egy egészen modern regény olvasása - mikor másodszor olvassuk, ritkán érzünk művészi kielégülést. Pedig talán ez a legjobb próbaköve annak, hogy egy könyv az irodalomhoz tartozik-e vagy sem. Ha egy könyvet nem tudunk örömmel újraolvasni, akkor egyáltalán nincs értelme, hogy elolvassuk."

"Vidéken könnyű erényesnek lenni. Ott nincs kísértés. Ez az oka annak, hogy azok, akik nem laknak a fővárosban, annyira civilizálatlanok. A civilizációt egyáltalán nem oly könnyű megszerezni. Csak két módon juthatunk birtokába. Az egyik mód az, hogy műveltek vagyunk, a másik, hogy romlottak vagyunk."

"Nem vagyok elég fiatal ahhoz, hogy mindent tudjak."

"Amerika az egyetlen társadalom, amely a barbarizmusból a dekadenciába fejlődött, kihagyva közben a civilizációt."

"Bárminek ellen tudok állni, csak a kísértésnek nem."

"Én az életet sokkal fontosabbnak tartom, semhogy komolyan beszélhetnék róla."

"A hazafiság pedig nem más, mint az erőszak önigazolása."

"Éveket élhetsz anélkül, hogy igazán élnél, aztán egyszer csak az egész élet belesűrűsödik egyetlen órába."

"A nők arra valók, hogy szeressük, nem pedig arra, hogy megértsük őket."

"Sok ember cselekszik helyesen (...), de beszélni már annál kevesebb beszél helyesen, ami arra vall, hogy a kettő közül a beszéd sokkal nehezebb és finomabb dolog."

"Az egyszerű gyönyörök a bonyolult ember utolsó menedéke."

"Az értelem már önmagában is bizonyos túlzás, és megbontja az arc harmóniáját. Mihelyt leül az ember gondolkozni, csupa orr lesz, csupa homlok vagy más efféle szörnyűség."

"Talán sohasem vagyunk annyira természetesek, mint mikor szerepet játszunk."

"Természetesnek lenni a legnehezebb póz, amit az ember felvehet."

"Az ember akkor legkevésbé önmaga, ha saját alakjában beszél. Adj neki álarcot s az igazságot fogja mondani."

"Csak kétféle ember igazán elbűvölő: az, aki mindent tud a világon, és az, aki semmit sem tud a világon."

"Jónak lenni annyi, mint harmóniában lenni önmagunkkal."

"Tapasztalat – így becézzük tévedéseinket."

"Nem vagyok cinikus, csak tapasztalataim vannak, ami persze majdnem ugyanaz."

"A bűn az olyasvalami, ami ráíródik az ember arcára. Néha beszélnek titkos bűnökről. Hát ilyesmi nincsen. Ha egy nyomorult embernek bűne van, az megmutatkozik szája vonalán, szemhéja hajlásán, még a keze formáján is."

"Sohase mondja, hogy maga már kimerítette az Életet. Ha egy férfi ezt mondja, akkor mindjárt tudják, hogy az Élet merítette ki őt."

"Minden pletykának az az alapja, hogy valaki erkölcstelenül tisztességes."

"Azok a könyvek, melyeket a világ erkölcstelennek nevez, olyan könyvek, melyek megmutatják a világnak tulajdon hitványságát."

"Kezdem azt hinni, hogy Isten, amikor az embert teremtette, némileg túlbecsülte saját képességeit."

"A gyermekek kezdetben szeretik a szüleiket. Amikor felnőnek, ítélkeznek felettük. Néha megbocsátanak nekik."

"Ha az ember szerelmes, az annyit jelent, hogy túlszárnyalja önmagát."

"Az emberiség túlságosan komolyan veszi magát. Ez a világ eredendő bűne. Ha a barlanglakó tudott volna nevetni, a történelem egészen más lett volna."

"De köztünk a legbátrabb ember is fél önmagától. A vadember öncsonkítása tragikusan él tovább abban az önmegtagadásban, amely korlátokat szab életünknek. Meg vagyunk büntetve azokért a dolgokért, melyeket visszautasítunk. Minden impulzus, melyet megfojtani igyekszünk, ott tenyészik a lelkünkben és megmérgez minket. A test vétkezik egyszer és végzett vétkével, mert az akció a tisztulás egyik módja. Semmi sem marad meg belőle, csak egy gyönyör emléke vagy egy megbánás gyönyöre. Az egyedüli módja, hogy megszabaduljunk egy kísértéstől, ha megadjuk magunkat neki. Állj ellent neki és a lelked belebetegszik a vágyódás után, amitől maga tiltotta el magát, az epekedéstől az után, amit szörnyeteg törvényei szörnyeteggé és törvénytelenné tettek."

"Az első pohár után olyannak látod a dolgokat, amilyenek. A második pohár után olyannak látod őket, amilyennek szeretnéd őket. A harmadik pohár után olyannak látod őket, amilyenek valójában. S ez a legszörnyűbb dolog a világon."

"Egy úriember soha nem bánt meg senkit véletlenszerűen."

"A gyengéd, finom húrozatú emberek mindig ilyenek. Erős szenvedélyeik vagy szétzúznak mindent, vagy ők maguk roskadnak össze. Vagy megölnek valakit, vagy ők maguk pusztulnak el. Csip-csup bánatok, csip-csup szerelmecskék tovább élnek. De a nagy szerelmek és nagy bánatok saját teljességük által vesznek el."

"- Mit mondtál el nekem? Csak azt, hogy úgy érzed, nagyon csodálsz engem. Ez még csak nem is bók.
- Ez nem is volt bók. Hanem vallomás volt. Most, miután megtettem, úgy érzem, valami kiszállt belőlem. Talán sohase lenne szabad szavakba önteni az ember imádatát."

"Sokan azt gondolták, hogy az életem merő valótlanság, én ellenben mindig is tudtam, hogy igaz, mert akárcsak az igazság, csak ritkán volt tiszta, és sohasem volt egyszerű."

"Életünk hangulatai életünk szépségei: csak aki minden hangulatának teljesen átengedi magát, az él igazán."

"A művészet alkotásai különbözők, de a művészi hatás lényege: az egység."

"Álmodozó az, aki útját csak a holdfényben látja. És büntetése az, hogy a többiek előtt pillantja meg a virradatot."

"A zene a művészet legtökéletesebb típusa. A zene sohasem fedi fel legvégső titkát. Így értjük meg a korlátozás értékét a művészetben. A szobrász könnyen lemond a színről, a festő a való méretről. Ezzel a lemondással elkerülhetik a valóságnak nagyon is érthető visszaadását, a csupasz utánzást és a gondolatoknak túlságosan érthető, értelemhez szóló ábrázolását. Éppen tökéletlensége által éri el a művészet a tökéletes szépséget."

"Milyen kellemes mások érzéseit tudni - sokkal kellemesebb, mint a gondolataikat ismerni."

"A világon csupán két tragédia van. Az egyik az, ha valaki nem tudja megszerezni azt, amit akar, a másik az, ha megszerzi."

"Az önvádban van valami fényűzés. Ha önmagunkat korholjuk, úgy érezzük, senki másnak nincs joga korholni bennünket."

"Meghatározni annyi, mint korlátozni."

"A Hitetlenség a Hit kezdete."

"Azok tulajdonképpen a sekélyesek, akik életükben csak egyetlenegyszer szeretnek. Amit ők állhatatosságnak vagy hűségnek neveznek, én azt inkább a közöny tunyaságának vagy képzelethiánynak nevezném. A hűség az érzelmi életben ugyanaz, ami a következetesség az értelmi életben: egyszerűen a tehetetlenség bevallása. Hűség! (...) A birtoklás szenvedélye hozza létre. Hány dolog van, melyet félredobnánk, ha nem félnénk, hogy mások fölkapják!"

"A szépség, az igazi szépség ott végződik, ahol az értelmes ábrázat kezdődik."

"A legszörnyűbb dolgokat mindig nemes indítékok sugallják."

"- Oly édes a bizonytalanság. A köd csodássá varázsolja a tárgyakat.
- De ködben nem látjuk az utat.
- Édes Gladys, minden út egyfelé vezet.
- Hova?
- A kiábrándulásba."

"Az a művész, aki nem pusztán a saját gyönyörűségére alkot, nem tekinthető művésznek."

"A világ színpad ugyan, de a darabnak rossz a szereposztása."

"Minden zugocska, amelyet szeretünk, egy világ a számunkra."

"Sértegessetek, dobáljatok meg sárral, de az istenért, nézzetek rám."

"Az élet célja az, hogy kifejlesszük önmagunkat. Hiánytalanul meg-megvalósítani természetünket – ez itten mindannyiunknak rendeltetése. Az emberek manapság félnek önmaguktól. Elfelejtették az első és legnagyobb kötelességüket, azt a kötelességet, mellyel önmaguknak tartoznak. Természetesen irgalmasok. Táplálják az éhezőt, ruházzák a koldust. De tulajdon lelkük koplal és meztelen. A bátorságot többé nem ismeri az emberi nem. Talán sohase is voltunk igazán bátrak. A társadalomtól való rettegés, mely az erkölcs alapja, az Istentől való rettegés, mely a vallás titka – ez a két dolog kormányoz bennünket."

"Imádok a semmiről beszélgetni. Ez az egyetlen téma, amit kicsit ismerek."

"Az öregember mindent hisz, a középkorú mindenben kételkedik, a fiatal mindent tud."

"Ha el akarod mondani az embereknek az igazságot, akkor nevettesd meg őket, máskülönben megölnek."

"Az egyetlen dolog, amit egy jó tanáccsal tehetünk, hogy továbbadjuk."

"Mindig bocsáss meg ellenségeidnek – semmi sem bosszantja őket ennél jobban."

"Az elégedetlenség a legfőbb hajtóerő egy ember vagy nemzet haladásában."

"A szerelem mindig úgy kezdődik, hogy saját magunkat csapjuk be, és rendszerint azzal zárul, hogy végül másokat csapunk be."

"A cselekvés azok menedéke, akik nem tudnak álmodozni."

"A hűségesek csak a hétköznapi oldalát ismerik a szeretetnek; a hűtlenek ismerik a szeretet tragédiáit."

"Olyan korban élünk, mikor a művészetet az önéletrajzírás egy formájának tekintik. Elvesztettük a szépség iránt való elvont érzékünket."

"A szívet az élteti, ha megsebzik. A gyönyör kővé dermesztheti a szívet, a gazdagság kérgessé teheti, de a bánat nem törheti meg."

"Ma az emberek tudják mindennek az árát, de nem tudják semminek az értékét."

"Csatorna szennyében gázolunk mi mind, ám van köztünk olyan, ki a csillagokba néz."

"Aki addig nyújtózkodik, ameddig a takarója ér, annak ugyancsak szegényes a képzelőereje."

"Emlékszem, olvastam valahol, valami különös könyvben, hogy az istenek, ha meg akarnak bennünket büntetni, minden kívánságunkat teljesítik."

"Ha az emberek egyetértenek velem, mindig az az érzésem, hogy valami rosszat mondtam."

"Csak egyszer vagyunk fiatalok, utána más mentséget kell keresnünk."

"A zene lelkünkben olyan múltat kelt életre, amelyet mi nem is ismerünk, és lelkünkben a szenvedésnek oly sejtését ébreszti föl, amelyről könnyeink sem tudnak semmit."

"Az igazság vallási kérdésekben egyszerűen az a vélemény, amely fennmaradt."

"Képzelőerőnket kárpótlásul kaptuk azért, amik nem lehettünk, humorérzékünket pedig, hogy vigasztalódjunk a felett, amik lettünk."

"A szerelem misztériuma nagyobb, mint a halál misztériuma."

Némelyik idézetpamacs talán sziruposnak, félsziruposnak tűnhet, de annyi baj legyen... sose azt nézd

(Őz Zsolt)
“Tudom, hogy kell győztesnek lenni... de nincs hozzá kedvem.”

(Franz Kafka)
“Aki keres, az nem talál.
De aki nem keres, azt megtalálják.”

(Piszkos Fred)
“Sose lehet tudni mit, miért és hogyan
Az élet nem áll meg, sőt mondhatnám, rohan
Tudni csak egyet kell, de ez hatalmas vagyon
Hogy mindent tudni kell, de aztán azt nagyon.”