Érdekes mondások

Vannak idézetek, melyek beivódtak a köztudatba, amit mindenki érteni vél (akár egyetért velük, akár nem), de okosabb emberektől megtudtam, hogy alaposan félreértjük őket.

[1]

“Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb” (Szophoklész)

Megszokott értelmezés: A "csodálatos" szót úgy szokás itt érteni, mint valami magasztos dolgot, ami egyértelműen valami jót és szeretni (netán imádni) valót jelent. Ezzel szemben: Szophoklész eredeti szándéka szerint ez szó szerint értendő, bármiféle előjel nélkül: az a csodálatos, amit kicsit sem értünk. Vagyis itt nem ajnározni és csúcsra emelni igyekszik az embert, mint lényt, hanem azt mondja, hogy semmi sem érthetetlenebb, rejtélyesebb és megfejthetetlenebb nála.

[2]

“A cél szentesíti az eszközt.” (Machiavelli)

Megszokott értelmezés: Az elérni kívánt cél olyan fontos, hogy a megvalósítás érdekében minden (vagy majdnem minden) módszert megengedettnek ítél. Ezzel szemben: Bár vannak emberek, akik így gondolkodnak, maga Machiavelli, nem így értette elhíresült kijelentését. Ő azt értette ezalatt, hogy ha egy adott célt sikerült elérni, akkor utólag minden érte tett cselekvést megmagyaráz, hiszen a történések azt mutatják, hogy célravezető volt a módszer. Szóval az idézet szerint a cél nem előre szentesít, hanem utólag. (Egy kicsit rokonnak tűnik azzal a kijelentéssel, hogy "a történelmet a győztesek írják", de azért nem teljesen ugyanaz.)

[3]

“Halottról jót vagy semmit.”

Megszokott értelmezés: Az elhunytról már csak kellemeset, szépet, előnyöset, tetszőt szabad mondani. Ezzel szemben: Állítólag ez egy félrefordítás. A halottról már csak igazat szabad mondani, holtában már ne bántsuk őt azzal, hogy hamisan szólunk róla. Ha korábban nem sikerült, hát halálával tegyük rendbe, tisztába a dolgokat.

[4]

“Boldogok a lelki szegények.”

Ez viszont egy olyan idézet, amit azóta is mindenki máshogy értelmez, és általában érdekes mindegyik. Ez annyiban kilóg a többiből, hogy nem tudom, hogyan kéne értelmezni, azért jutott mégis eszembe, hogy megemlítsem, mert úgy hallottam, hogy ez egy szándékos félrefordítás, az eredeti állítólag úgy hangzik "csak", hogy "Boldogok a szegények."

(lásd még: Boldogok a sajtkészítők!)

[5]

“A kivétel erősíti a szabályt.”

Ez viszont több szempontból is félreérthető.

[a] Tapasztalataim alapján e mondást a legtöbben a "szabály" szó alatt tulajdonképpen szükségszerű törvényt. Ilyen értelmezésben ez egy roppant arrogáns kijelentés, hisz ilyenkor mintha azt mondaná (kevésbé cizellált megfogalmazásban), hogy "többség dönt, egység nyal", hiszen még a kivétel is csak a törvény (vagy többségi gondolat) jogosságát, igazát. Holott minimális ésszel is egyértelmű, hogy ez hülyeség: ha van kivétel, akkor nincs kőbe vésett törvény (beleértve a természettudományos törvényeket is). Ez esetben legfeljebb csak törvényszerűségek létezhetnek. Ha így nézzük ezt a mondást, akkor inkább érzem érvényesnek azt a dalszöveget, mely szerint "Minél többször, annál valószínűtlenebb."

[b] Később az jutott eszembe, hogy igazándiból talán mind rosszul értelmezzük ezt a kijelentést, hiszen nem "törvény" van odaírva, hanem "szabály". A törvényt általában úgy értjük, amit nem lehet megszegni (vagy tilos, vagy egyenesen lehetetlen), ami nem is lehet másként, különben érvényét, igazságosságát veszti. A szabály viszont ennél puhább dolog, ami mintha eleve azt jelentené, hogy emberek által kialakított és közösen elfogadott keretekről van szó. Mint egy fogadalom. A szabályt időnként meg lehet szegni, de a megszegése (vagy annak másokon tapasztalása) sokszor mégis arra sarkall, hogy legközelebb jobban figyeljünk oda a betartására, mert nem véletlenül lett kitalálva. Például mentem már át bringával piroson véletlenül, ami a ráeszméléskor csak még jobban megerősítette bennem, hogy figyeljek oda a közlekedési szabályokra. (Persze nem akarok áljámbornak tűnni, szándékosan is mentem már át piroson, de akkor tudatában is voltam, hogy piros a lámpa, de nem vagányságból tettem, hanem mert hülyeség lett volna a zöldre várni az éjszaka közepén egy kihalt úton. De a szabályt tudtam, hogy a piros az tilos.)

feltöltve: 2016. január 12.